Close

Divize katastru nemovitostí a pozemkových úpravGeodetické služby pro řešení majetkoprávních vztahů:
  • vytyčení vlastnických hranic pozemků
  • vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků, vyznačení stavebních objektů a pro vyznačení věcných břemen
  • tvorba účelových digitálních katastrálních map a databází vybraných pozemků
  • pasporty pro vklad staveb do KN
  • poradenská činnost v oblasti katastru nemovitostí
Pozemkové úpravy:
  • vytyčení vlastnických hranic pozemků
  • jednoduché pozemkové úpravy
  • komplexní pozemkové úpravy


Kontakt:

Ondřej Fajkus

Vedoucí divize katastru nemovitostí a pozemkových úprav

Mobil: +420 725 304 857