Close

Divize inženýrské geodézieGeodetické služby pro projekční přípravu (studie, DÚR, DSP):

 • účelové mapování pro projekční práce
 • tvorba 3D digitálních modelů terénu
 • tvorba příčných a podélných profilů terénu, výpočty kubatur
 • projekty bodových polí a vytyčovacích sítí staveb
 • záborové elaboráty liniových staveb (dálnice, silnice, vedení IS)

Geodetické služby při výstavbě:

 • zajištění výkonu funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) objednatele i zhotovitele
 • vytyčování stavebních objektů
 • sledování posunů a deformací skenováním
 • kontrolní měření, měření geometrických parametrů staveb
 • zaměření skutečného provedení staveb

Geodetické služby pro provozní potřeby, pasporty:

 • Základní mapy dálnice
 • Základní mapy závodu
 • Technické pasporty

Průmyslová geodézie:

 • měření posunů a deformací staveb a technologických zařízení

 • sledování náklonů komínů

 • sledování poklesů strojních zařízení metodou velmi přesné nivelace

Geodetické práce na vodních tocích:

 • měření příčných, údolních a podélných profilů

 • měření objektů na vodních tocích

 • měření vodočtů

Ostatní speciální práce:

 • fotogrammetrické měření fasád objektů

 • měření interiérů památkových stavebních objektů

 • tvorba 3D modelů staveb a technologických celků


Kontakt:

Ing. Josef Zachař

vedoucí divize inženýrské geodézie

Mobil: +420 602 715 929