Close

Odkazy


Jedná se o odkazy do našich webovských aplikací, které jsou využívány jednotlivými uživateli z řad našich zákazníků.


→ Internetová verze Dokumentace stavebních objektů – slouží k rychlému zobrazení dostupných informací vztažených k jednotlivým stavebním objektům na silničních a dálničních stavbách.

www.geosop.cz/dso/


→ Internetová verze Technické evidence dálničních pozemků – určeno pro pracovníky ŘSD ČR, kteří mohou aplikaci využívat po potvrzení jejich registrace. 

www.geosop.cz/tep/


→ Zpřístupnění digitálních výkresů ŘSD ČR ve formátu PDF. K dispozici jsou výkresy základní mapy dálnice, katastrální mapy, popř. účelové výkresy pro jednotlivá SSÚD. Aplikaci mohou využívat pracovníci ŘSD ČR po potvrzení jejich registrace.

www.geosop.cz/rsd_pdf/


→ Evidence vyjádření. Aplikaci mohou využívat pracovníci ŘSD ČR po potvrzení jejich registrace.

www.geosop.cz/rsd_vyjadreni/